Odla potatis – Goda råd och tips!

Oavsett om du har ett lantbruk eller är en hobbyodlare vill du att skörden av potatis ska bli så bra som möjligt. Därför har du nu möjligheten att ta del av några goda råd och tips för att ...

Bra grödor att odla på betesmark

På betesmark bör det odlas gräs och örter som ska användas till foder. Det finns olika sätt att ta vara på det som odlas här. I första hand används betesmarkerna till att låta djuren beta e...

Biodynamiskt jordbruk

Biodynamiskt jordbruk är grundat på antroposofen Rudolf Steiners teorier om bland annat kretslopp och växtlära. Det handlar om ett pseudovetenskapligt system med rituella inslag som man kan ha oli...

Biodling och jordbruk

I Sverige börjar vi bli mer medvetna om hur vi ska äta och vad vi som konsumenter ska välja, dels för vår egen skull men också för att rädda vår värld. Vi väljer mer och mer ekologiska alte...

Ekologiskt jordbruk

Ekologi är namnet på den vetenskap där man studerar samband i naturen. När något utförs på ett ekologiskt sätt brukar man mena att hänsyn tagits till konsekvenserna av bruket och att man anst...

Utbildning inom jordbruk

Jordbruket är viktigt för Sverige av flera anledningar: för att inte ängar och hagar ska växa igen, för att vi inte ska importera produkter från utlandet och för att en stor kunskapsbank inte ...

Arbeta på en bondgård utomlands

Har du en dröm om att göra en resa över längre tid men vet inte hur du ska finansiera den? Ett alternativ för att få ner kostnaderna för resan är att arbeta gratis på bondgård i utbyte mot k...

Volontärarbeta på bondgård

Den ökade medvetenheten om de miljöfaror som världen står inför, och det ökade intresset för ekologiskt jordbruk, har gjort att det har blivit allt mer populärt att volontärarbeta på bondgå...

Bli en självförsörjande grönsaksodlare

Att bli självförsörjande när det gäller grönsaker och rotfrukter är säkerligen något många har drömt om – tänk att kunna gå ut i trädgården och själv dra upp potatisen till middagen,...

Såmaskin och slåttermaskin

Människans tekniska utveckling har varit driven av att göra våra arbetsuppgifter lättare eller mer effektiva, och de maskiner som används som hjälpmedel inom jordbruket är ett exempel på båda...