Biodynamiskt jordbruk är grundat på antroposofen Rudolf Steiners teorier om bland annat kretslopp och växtlära. Det handlar om ett pseudovetenskapligt system med rituella inslag som man kan ha olika uppfattning om. Att den biodynamiska odlingen är en tidig form av ekologiskt jordbruk som inspirerat många till hållbara odlingsprojekt och hela rörelsen ekologisk odling är dock ett faktum. Biodynamiskt jordbruk har många fördelar oavsett vad man tänker om teorierna bakom det hela. I Sverige finns flera plantskolor med växthus där man året om kan köpa produkter odlade genom denna metod. I den här texten ska vi gå lite djupare in på ämnet.

Vad är skillnaden mellan ekologiskt och biodynamiskt jordbruk?

Allt fler bönder väljer att satsa på ekologiskt och med ekologiskt menar man vanligtvis att bruket av jorden måste följa ett antal regler. Reglerna finns för att främja odling utan skadliga kemikalier och bygger istället på förnyelsebara, gärna lokala, resurser. Ekologisk odling har blivit en stor rörelse och efterfrågan på ekologiska produkter växer ständigt. Ekologiskt jordbruk kan sägas vara något av ett paraplybegrepp och det finns många metoder och hela system som kan klassas som ekologiska. Biodynamisk odling är ett sådant system och inom den rörelsen ställs hårdare krav på vilka jordbruksprodukter och odlingsmetoder som ska godkännas. De biodynamiska odlarna har ett eget märkningssystem som heter Demeter. En Demeter-märkt produkt är med andra ord en ekologisk vara på vilken det ställts extra höga krav. Märkningen kan även tillämpas på animaliska produkter. Överhuvudtaget är djur ett vanligt inslag i biodynamiskt jordbruk eftersom man kan använda djurspillning som växtnäring och jordförbättring. Det är viktigt eftersom biodynamiskt inriktade bönder inte använder konstgödsel eller farliga bekämpningsmedel. Den biodynamiska odlingen handlar mycket om aktiviteter kopplade till årstider och årstidsväxlingar.

Kontroversiella inslag i den biodynamiska odlingen

Planeterna och månen har stor betydelse för hur man bör agera som bonde inom den här traditionen. Som renlärig biodynamisk bonde och antroposof kan det dessutom hända att du förväntas stoppa rölleka i urinblåsan från en kronhjort och hackad ekbark i djurkranier för att sedan gräva ner det i jorden där du odlar. Det är bara två av ganska många sätt man använder för att, som man säger, hjälpa jorden att ta emot gynnsam kosmisk strålning. Att det har någon som helst effekt har inte kunnat bevisat men det ska kanske också sägas att teorierna heller inte falsifieras. Rudolf Steiner, mannen bakom dessa metoder, varnade också för mycket som klassats som farligt, även av den etablerade vetenskapen. Till exempel utfordring av djur med benmjöl och den utarmning av jorden som sker när man odlar en och samma sak, år efter år. Det är heller inte alla biodynamiska bönder som ägnar sig åt så speciella praktiker som de vi just nämnde. I dagligt tal är biodynamisk odling något som ligger väldigt nära ekologiskt jordbruk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *