Godare kött från glada grisar

Ekologi är namnet på den vetenskap där man studerar samband i naturen. När något utförs på ett ekologiskt sätt brukar man mena att hänsyn tagits till konsekvenserna av bruket och att man ansträngt sig för att inte påverka balansen i naturen på ett negativt sätt. Inom vanligt kommersiellt jordbruk visar man inte den typen av miljöhänsyn utan där är vinstoptimering det viktigaste kriteriet. Ekologiskt jordbruk är alltså en positivt klingande term som ofta förekommer i samhällsdebatten. Men vad betyder det och varför är det positivt? I den här bloggtexten ska vi försöka reda ut begreppen.

Hur brukar man jorden ekologiskt?

Traditionellt jordbruk där man år efter år odlar samma gröda utarmar jorden på de näringsämnen som grödan i fråga behöver ha mycket av. Istället tillförs gödsel som ökar växtligheten utan att öka näringsinnehållet. Inom ekologiskt jordbruk har man många tekniker för att hantera problemet. Växelbruk är en av dessa metoder. Att kombinera djurhållning med odling innebär att man kan använda djurspillning som jordförbättring. Inom ekologiskt jordbruk är även reglerna för vilka bekämpningsmedel som får användas ganska hårt satta. Många bönder som inte växlat om till ekologiskt hållbara metoder hävdar att de inte tjänar tillräckligt med pengar utan att använda till exempel konstgödsel och starka bekämpningsmedel. Men, bättre lönsamhet med ekologiskt är fullt möjligt!

Framtiden för ekologiskt jordbruk

Det finns mycket som talar för ekologiskt jordbruk i Sverige. Marknaden för ekologiskt producerade råvaror växer eftersom allt fler konsumenter efterfrågar varorna. Större efterfrågan innebär stordriftsfördelar och det kan innebära att priserna sjunker på sikt. Producenter som satsar på ekologiskt har stora möjligheter att få ut lite ovanligare och mer exklusiva produkter på marknaden än när det handlar om stordrift som kräver dyra och specialiserade maskiner. Ekologiska produkter säljs ofta i närområdet, då slipper man hela den långa transporten av för tidigt plockade grödor från till exempel Medelhavsregionen. När det gäller framförallt kött tycker många att ekologiskt producerad köttråvara faktiskt smakar bättre än när djuren fötts upp på kraftfoder och antibiotika i en stressande och ovärdig miljö.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *