Biodynamiskt jordbruk

Biodynamiskt jordbruk är grundat på antroposofen Rudolf Steiners teorier om bland annat kretslopp och växtlära. Det handlar om ett pseudovetenskapligt system med rituella inslag som man kan ha oli...

Biodling och jordbruk

I Sverige börjar vi bli mer medvetna om hur vi ska äta och vad vi som konsumenter ska välja, dels för vår egen skull men också för att rädda vår värld. Vi väljer mer och mer ekologiska alte...

Ekologiskt jordbruk

Ekologi är namnet på den vetenskap där man studerar samband i naturen. När något utförs på ett ekologiskt sätt brukar man mena att hänsyn tagits till konsekvenserna av bruket och att man anst...

Utbildning inom jordbruk

Jordbruket är viktigt för Sverige av flera anledningar: för att inte ängar och hagar ska växa igen, för att vi inte ska importera produkter från utlandet och för att en stor kunskapsbank inte ...

Arbeta på en bondgård utomlands

Har du en dröm om att göra en resa över längre tid men vet inte hur du ska finansiera den? Ett alternativ för att få ner kostnaderna för resan är att arbeta gratis på bondgård i utbyte mot k...

Volontärarbeta på bondgård

Den ökade medvetenheten om de miljöfaror som världen står inför, och det ökade intresset för ekologiskt jordbruk, har gjort att det har blivit allt mer populärt att volontärarbeta på bondgå...

Bli en självförsörjande grönsaksodlare

Att bli självförsörjande när det gäller grönsaker och rotfrukter är säkerligen något många har drömt om – tänk att kunna gå ut i trädgården och själv dra upp potatisen till middagen,...

Såmaskin och slåttermaskin

Människans tekniska utveckling har varit driven av att göra våra arbetsuppgifter lättare eller mer effektiva, och de maskiner som används som hjälpmedel inom jordbruket är ett exempel på båda...

Bönders mat genom tiderna

Bönderna har genom Sveriges historia varit den fattigaste samhällsklassen, trots att de kan anses vara den viktigaste samhällsklassen, då de förser resten av samhället med mat. Även inom bondek...

Driva eget jordbruk

Ett jordbruk är numera i många avseenden en näringsverksamhet som vilket annat företag som helst. Medan det under tidigare århundraden främst var ett sätt att få mat på bordet är det nu mån...