Maskiner på jordbruken

Att driva jordbruk är ett hårt arbete som kräver att man som företagsperson lägger ner mycket tid. Det kräver också att man är väldigt delaktig i vardagen. Exempelvis går det inte bara att g...

Att skörda och driva jordbruk i Sverige

Att driva ett jordbruk i liten eller stor skala innebär hårt arbete, planering och en hållbar framtidsvision. När man driver ett jordbruk kan det innebära att ta hand om boskap, odla spannmål oc...

Att skörda och driva eget jordbruk

Jordbruk är nyttjandet av mark genom bearbetning av mark, åkrar och betesmark. Ett jordbruk kan producera djurfoder, livsmedel eller råvaror för energi- eller industriändamål. Att driva ett eget...

Förbättra jordbruket med ett lån

När man driver ett jordbruk är man beroende av att maskinerna och alla hjälpmedel fungerar, eftersom västerländskt jordbruk har lämnat det gamla sättet att driva jordbruk på. Men det ställer ...

Effektivisera ditt lantbruk med smart elektronik

Det finns flera sätt att göra sitt lantbruk mer effektivt och spara både tid och pengar. Att ta hjälp av smart elektronik är ett sätt att spara tid och pengar, vilket inte var möjligt tidigare....

Tekniska hjälpmedel inom jordbruket

Bonde- och lantbrukaryrket har gamla anor i Sverige. Under medeltiden uppskattades att cirka var nionde svensk arbetade som bonde, för att sjunka till runt 80 procent under slutet av 1800-talet och m...

Att driva ett jordbruk

Många har det här med att driva jordbruk i släkten. Det har börjat med att någon startat upp en liten gård och sedan har man arbetat vidare med den så att den har blivit större och större. Ba...

Hur du skördar framgångar med ett jordbruk

Att starta upp jordbruksverksamhet är en spännande satsning för alla som gillar att bo på landet och arbeta med djur och natur. Tidigare var en stor del av den svenska befolkningen bönder, och ä...

Odla potatis – Goda råd och tips!

Oavsett om du har ett lantbruk eller är en hobbyodlare vill du att skörden av potatis ska bli så bra som möjligt. Därför har du nu möjligheten att ta del av några goda råd och tips för att ...

Bra grödor att odla på betesmark

På betesmark bör det odlas gräs och örter som ska användas till foder. Det finns olika sätt att ta vara på det som odlas här. I första hand används betesmarkerna till att låta djuren beta e...