Bonde- och lantbrukaryrket har gamla anor i Sverige. Under medeltiden uppskattades att cirka var nionde svensk arbetade som bonde, för att sjunka till runt 80 procent under slutet av 1800-talet och mindre än 40 procent innan andra världskriget drog igång. Idag är det betydligt färre som är verksamma inom denna bransch, delvis beroende på att det med tiden har kommit tekniska lösningar som har effektiviserat lantbrukarens sysslor avsevärt.

 

Mjölkningsrobotar

Traktorn och skördetröskan har ersatt hästarna och oxarna och istället för att mjölka för hand finns det nu mjölkningsrobotar som automatiskt kan mjölka korna. Den nya tekniken har också inneburit att kon själv kan bestämma när den vill bli mjölkad. Den kliver då in i ett mjölkningsbås där roboten med hjälp av sensorer skannar av kons spenar och tvättar rent dem för att sedan montera på mjölkkopparna och påbörja mjölkningen. Mjölkningsroboten kan även känna av ifall det är något fel på mjölken och slå larm om en ko inte har mjölkats på länge.

En mjölkningsrobot är dock inte billig och som företagare är det inte ovanligt att man behöver göra större investeringar i tekniska lösningar som denna för att kunna spara pengar på längre sikt eller kunna expandera sin verksamhet. Man kan då behöva ta hjälp av aktörer som capcito.com för att ta ett företagslån, om man för tillfället inte sitter på de likvida medel som krävs.

Drönare håller koll på grödorna

Något annat som har blivit populärt bland lantbrukare på senare år är att använda sig av drönare. Genom att utrusta drönaren med så kallade multispektrala sensorer, för att mäta bland annat IR-strålning, kan lantbrukaren se hur grödorna mår och vilka som är i behov av extra näring eller skadedjursbekämpning. På detta vis får man veta exakt var det finns behov av gödning eller bekämpningsmedel och slipper därmed sprida dessa över samtliga växter. Besprutningen av grödorna kan också ske med hjälp av en drönare som har utrustats specifikt för detta ändamål.

Drönarens rutt kan programmeras in så den helt på egen hand, utan att någon människa behöver radiostyra den, kan flyga fram och tillbaka över en åker med regelbundna intervall. Detta sätt att använda drönare på inom jordbruket brukar även kallas för precisionsjordbruk och gör sammantaget jordbruket mer effektivt.

Självkörande traktorer

Något annat som är i antågande inom jordbrukssektorn är självkörande traktorer. Flera företag jobbar på tekniken med att ta fram denna typ av fordon. Eftersom ingen förarhytt behövs kan traktorerna dessutom göras mindre och de kan köra dygnet runt. Just jordbrukssektorn är en perfekt tillämpning för självkörande fordon då det handlar om att köra omkring på stora öppna ytor utan några andra trafikanter eller andra typer av rörliga hinder att behöva ta hänsyn till.

Under det kommande decenniet kan vi vänta oss att teknik som denna blir mer eller mindre etablerad inom svenskt lantbruk och dessutom betydligt billigare än idag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *