När man driver ett jordbruk är man beroende av att maskinerna och alla hjälpmedel fungerar, eftersom västerländskt jordbruk har lämnat det gamla sättet att driva jordbruk på. Men det ställer andra krav på den som ska sköta ett jordbruk. Man måste kunna en hel del om maskiner och man måste dessutom ha ekonomin för att kunna laga och reparera dem vid behov.

Jordbrukets beroende av maskinerna

Förr i tiden drevs jordbruket med hjälp av mankraft och hästkraft. Även oxar användes i stor utsträckning för att dra och plöja tungt. Den övriga utrustningen som användes var mycket simpel och krävde inte mycket underhåll. Då krävdes det istället god skötsel av djuren så att de skulle klara av att arbeta. Man behövde även se till att man hade tillgång till en ny generation djur när de befintliga blev för gamla eller slitna. Men det skötte sig ganska bra självt genom egen uppfödning på gården och/eller hos grannen som man kunde byta djur med. När djuren blev för gamla eller sjuka för att arbeta fick de antingen beta och hålla efter växtligheten eller gå till slakt. Det var ett naturligt hjul som till stor del skötte sig självt.

När industrialismen tog över blev det inte längre lönsamt att driva jordbruk på gammalt vis och många bönder tvingades till att använda fler och mer avancerade maskiner. Idag är i stort sett alla lantbrukare och jordbrukare beroende av maskiner för att kunna bedriva sin verksamhet. Men maskiner är krävande och komplicerade. Många gånger kan en lagning av en maskin ta flera arbetsdagar och i värsta fall kan det spräcka budgeten. Att laga maskiner är en stor och tung del av bondens vardag då de har en tendens att gå sönder på många sätt och i många omgångar.

Företagslån kan ge bättre lönsamhet

Som lantbrukare, precis som vilken företagare som helst, kan ett lån behövas för att kunna bedriva verksamheten. Exempelvis kan ett företagslån göra stor skillnad om man behöver byta ut en gammal traktor som ständigt går sönder till en ny som gör arbetet bättre och enklare. Hos Qred kan man ansöka om företagslån och på så vis finansiera ett köp av en ny maskin eller andra tillbehör, verktyg och hjälpmedel som krävs för att kunna hålla verksamheten igång med lönsamhet. Effektivitet är nämligen en stor och viktig del av lönsamheten hos lantbrukare och jordbrukare och i vissa fall kan en försenad skörd på grund av krånglande maskiner leda till stora förluster.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *