Sverige har traditionellt alltid varit ett jordbruksland och det gör att det finns en lång tradition av knep och metoder att använda sig i jordbruket. Under lång tid var hästen vårt viktigaste redskap för många moment och en rejäl arbetshäst användes flitigt för att få ned sådden i jorden, plöja, skörda och mycket annat. Idag har vi bytt ut hästen mot modernare maskiner, men principen är densamma: en bra maskin ska hjälpa jordbrukaren i arbetet. Därför är det av största vikt att maskinerna fungerar ändamålsenligt och inte kostar onödiga pengar när det är dags för jobb på gården.

På frågan om vad som är den allra mest användbara jordbruksmaskinen lär de flesta bönder och lantbrukare svara traktorn. Så avgörande har traktorn blivit att det är svårt att tänka sig ett lantbruk utan den. Traktorn används numera inom massor av olika moment – alltifrån transport av produkter till grävning – och den har underlättat för tusentals lantbrukare. Särskilt viktig är den när det är dags för sådd. Då är det traktorn som drar såmaskinen efter sig precis som hästen gjorde det för 100 år sedan. När det sedan är tid för plöjning kan en traktor göra jobbet som det tog flera man att utföra tidigare.Användbara maskiner i jordbruket 1

Om du har ett jordbruk som förlitar sig mycket på odling och skörd lär skördetröskan vara en av dina högst värderade ägodelar. En skördetröska kan ofta vara en dyr investering eftersom det är en av de största maskinerna i lantbruket. Med tanke på att de endast används under en begränsad tid varje år är det inte alla jordbruk som har råd att köpa in den, men om du vill få in din skörd på ett snabbt och effektivt sätt är den ovärderlig. Beroende på hur avancerad du vill att din skördetröska ska vara går det att få en till både ett lägre och högre pris.

Som jordbrukare är chansen stor att du använder maskiner i nästan alla delar av arbetet. För att undvika att dina bränslekostnader skenar iväg kan det vara ett smart drag att vidta vissa åtgärder som gör att kostnaderna hålls på en rimlig nivå. Dieseloptimering kan vara en del i det.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *