Tekniska hjälpmedel inom jordbruket

Bonde- och lantbrukaryrket har gamla anor i Sverige. Under medeltiden uppskattades att cirka var nionde svensk arbetade som bonde, för att sjunka till runt 80 procent under slutet av 1800-talet och m...

Att driva ett jordbruk

Många har det här med att driva jordbruk i släkten. Det har börjat med att någon startat upp en liten gård och sedan har man arbetat vidare med den så att den har blivit större och större. Ba...

Hur du skördar framgångar med ett jordbruk

Att starta upp jordbruksverksamhet är en spännande satsning för alla som gillar att bo på landet och arbeta med djur och natur. Tidigare var en stor del av den svenska befolkningen bönder, och ä...

Odla potatis – Goda råd och tips!

Oavsett om du har ett lantbruk eller är en hobbyodlare vill du att skörden av potatis ska bli så bra som möjligt. Därför har du nu möjligheten att ta del av några goda råd och tips för att ...

Bra grödor att odla på betesmark

På betesmark bör det odlas gräs och örter som ska användas till foder. Det finns olika sätt att ta vara på det som odlas här. I första hand används betesmarkerna till att låta djuren beta e...

Biodynamiskt jordbruk

Biodynamiskt jordbruk är grundat på antroposofen Rudolf Steiners teorier om bland annat kretslopp och växtlära. Det handlar om ett pseudovetenskapligt system med rituella inslag som man kan ha oli...