Bra grödor att odla på betesmark

På betesmark bör det odlas gräs och örter som ska användas till foder. Det finns olika sätt att ta vara på det som odlas här. I första hand används betesmarkerna till att låta djuren beta e...

Biodynamiskt jordbruk

Biodynamiskt jordbruk är grundat på antroposofen Rudolf Steiners teorier om bland annat kretslopp och växtlära. Det handlar om ett pseudovetenskapligt system med rituella inslag som man kan ha oli...

Biodling och jordbruk

I Sverige börjar vi bli mer medvetna om hur vi ska äta och vad vi som konsumenter ska välja, dels för vår egen skull men också för att rädda vår värld. Vi väljer mer och mer ekologiska alte...

Ekologiskt jordbruk

Ekologi är namnet på den vetenskap där man studerar samband i naturen. När något utförs på ett ekologiskt sätt brukar man mena att hänsyn tagits till konsekvenserna av bruket och att man anst...

Utbildning inom jordbruk

Jordbruket är viktigt för Sverige av flera anledningar: för att inte ängar och hagar ska växa igen, för att vi inte ska importera produkter från utlandet och för att en stor kunskapsbank inte ...

Arbeta på en bondgård utomlands

” Har du en dröm om att göra en resa över längre tid men vet inte hur du ska finansiera den? Ett alternativ för att få ner kostnaderna för resan är att arbeta gratis på bondgård i utby...

Driva eget jordbruk

Ett jordbruk är numera i många avseenden en näringsverksamhet som vilket annat företag som helst. Medan det under tidigare århundraden främst var ett sätt att få mat på bordet är det nu mån...

Tips för en lyckad skördesäsong

Om du driver ett jordbruk är chansen stor att du har någon form av odling att ta hand om. Oavsett om det handlar om potatis, jordgubbar eller spannmål är du beroende av en god skördesäsong. En d...

Användbara maskiner i jordbruket

Sverige har traditionellt alltid varit ett jordbruksland och det gör att det finns en lång tradition av knep och metoder att använda sig i jordbruket. Under lång tid var hästen vårt viktigaste r...